Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 26)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Phát triển trí thông minh và tài năng của trẻ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 206  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyện không nhỏ về thuốc và sức khỏe
Số tập:
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đức
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 320  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lược sử thời gian
Số tập:
Tác giả: Stephen Hawking; Cao Chi, Phạm Văn Thiều dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 529
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
An nhiên mà sống
Số tập:
Tác giả: Lê Đỗ Quỳnh Hương
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 895.2284
Mô Tả Vật Lý: 208  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Số tập:
Tác giả: Keith Ferrazzi, Tahl Raz; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.1
Mô Tả Vật Lý: 464  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế hoạch cuộc đời: 700 cách đơn giản để thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Số tập:
Tác giả: Robert Ashton; Xuân Nguyễn dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 646.7
Mô Tả Vật Lý: 276  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngày xưa có một con bò
Số tập:
Tác giả: Camilo Cruz; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 148  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Yersin: Dịch hạch và thổ tả
Số tập:
Tác giả: Patrick Deville; Đặng Thế Linh dịch; Đoàn Cầm Thi, Hồ Thanh Vân hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 579.3092
Mô Tả Vật Lý: 277  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thêm chút khôn khéo cho đời hanh thông
Số tập:
Tác giả: Xuân Nguyễn
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 153.6
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về việc sở hữu khả năng khôn khéo, khả năng tiếp nhận, kiểm soát và đánh giá cảm xúc. Ứng dụng những kỹ năng này vào việc chi phối giao tiếp xã hội tạo nên những con người tài năng.
 
Người Quảng đi ăn mì quảng: Tạp văn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 895.9228084
Mô Tả Vật Lý: 204  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ai che lưng cho bạn: Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công- và sẽ không để bạn thất bại
Số tập:
Tác giả: Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.1
Mô Tả Vật Lý: 424  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bác Hồ viết di chúc: Hồi ký
Số tập:
Tác giả: Vũ Kỳ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 959.704092
Mô Tả Vật Lý: 132  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Anggela Merkel-Thế giới của vị nữ thủ tướng
Số tập:
Tác giả: Stefan Kornelius; Đỗ Trí Vương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 943.0883092
Mô Tả Vật Lý: 292  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bác Hồ với việc đọc và tự học
Số tập:
Tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 959.70492
Mô Tả Vật Lý: 178  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sống sáng suốt: Những điều đơn giản làm biến đổi cuộc sống của bạn
Số tập:
Tác giả: Dean Cunningham; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 170.44
Mô Tả Vật Lý: 226  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cà phê cùng Tony: Tạp văn
Số tập:
Tác giả: Tony Buổi Sáng
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 895.92284
Mô Tả Vật Lý: 268  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm
Số tập:
Tác giả: Trần Thái Bình
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 355.0092
Mô Tả Vật Lý: 474  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về chân dung nhân vật lịch sử văn võ song toàn. Có thể thấy được tính hợp lý và linh hoạt của một cách đánh, một cách nghĩ, một cách làm, một cách sống, vừa táo bạo phi thường, lại vừa gần gũi tình người. Trên hành trình gian lao và không ngừng nghỉ đó, toát lên một hào khí của một thời đại sôi động của đất nước, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi bật xâu chuỗi tất cả.
 
Sinh học phân tử của tế bào Tập 1
Số tập:
Tác giả: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 571.6
Mô Tả Vật Lý: 174  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trên đường băng
Số tập:
Tác giả: Tony buổi sáng
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 308  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những con chim ẩn mình chờ chết
Số tập:
Tác giả: Colleen Mc Cullough; Trung Dũng dịch, Kim Duẩn vẽ bìa
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 823.3
Mô Tả Vật Lý: 566  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: