Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tai biến mạch máu não
Số tập:
Tác giả: D.J.Thomas; Hoàng Minh Hùng dịch; Trần Phương Hạnh hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 131  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cạm bẫy thời gian: Bí quyết sử dụng thời gian hiệu quả trong quản lý
Số tập:
Tác giả: Alec Mackenzie; Lê Minh Đức dịch và giới thiệu
Nhà Xuất Bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 658
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: