Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Áp lực nơi công sở: Chạy trốn không phải là lựa chọn tốt nhất
Số tập:
Tác giả: Dương Giai Xuyên, Bảo Thu
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 230  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đi lên từ thất bại: 20 bài học thành công từ thất bại
Số tập:
Tác giả: Tavis Smiley
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức mạnh của những việc nhỏ: Tại sao những việc nhỏ làm nên sự khác biệt
Số tập:
Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; Nguyễn Thị Hằng dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nghệ thuật thuyết trình: Bí quyết để thính giả nhớ gì chúng ta nói
Số tập:
Tác giả: Philip Collins
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Để công việc trở thành tình yêu và lẽ sống: Những phương pháp giúp bạn lựa chọn và theo đuổi nghề nghiệp
Số tập:
Tác giả: Jeff Goins; Thế Anh dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 650.13
Mô Tả Vật Lý: 279  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nghệ thuật quản lý nhân sự
Số tập:
Tác giả: Lê Tiến Thành biên dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lãnh đạo đội ngũ: 10 Thách thức- 10 Giải pháp
Số tập:
Tác giả: Mandy Flint, Elisabet Vinberg Hearn; Nguyễn Tư Thắng dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 475  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hãy sống một đời đáng sống
Số tập:
Tác giả: Risner,Nigel ; Minh Vi dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 153.6
Mô Tả Vật Lý: 198  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về lối sống, lối suy nghĩ, nguyên tắc, mục tiêu và hành động khác biệt trong cuộc sống. Từ đó đánh thức những tiềm lực, thúc đẩy những đam mê tạo nên giá trị bản thân và những thành công trong cuộc sống.