Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Phi lý một cách một hợp lý
Số tập:
Tác giả: Dan Ariely; Lê Nguyễn dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhân tố enzyme: Phương thức sống lành mạnh
Số tập:
Tác giả: Hiromi Shinya; Như Nữ dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 612.0151
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lãnh đạo phong cách Barack Obama: Những bài học xây dựng đội ngũ và tạo dựng văn hóa chiến thắng trong giai đoạn khó khăn
Số tập:
Tác giả: Shel Leanne; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.5
Mô Tả Vật Lý: 430  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khuyến học
Số tập:
Tác giả: Fukuzawa Yukichi; Phạm Hữu Lợi dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.956
Mô Tả Vật Lý: 244  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công thức thành công: Những bí quyết thành công vượt thời gian của Napoleon Hill
Số tập:
Tác giả: Don M. Green; Trần Thụy Hương Quỳnh dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.13
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hạnh phúc là: 500 điều khiến bạn hạnh phúc
Số tập:
Tác giả: Lisa Swerling, Ralph Lazar; MTo Trần dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhắm mắt bắt được việc
Số tập:
Tác giả: Anh Tuấn Lê
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 309  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư duy đột phá: Sức mạnh của tư duy khác thường
Số tập:
Tác giả: Patrick King
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 236  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quốc gia khởi nghiệp: Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel
Số tập:
Tác giả: Dan Senor, Saul Singer; Trí Vương dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 403  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phất tay lung lay thế giới
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 310  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cất tiếng làm điếng thế gian: Những câu nói làm lay động linh hồn ngay trong bàn tay bạn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 361  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sói ăn thịt cừu: Cuộc đối đầu với bầy sói ăn thịt cừu
Số tập:
Tác giả: Trang Huyền biên tập
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 221  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Để con được ốm
Số tập:
Tác giả: Uyên Bùi, Nguyễn Trí Đoàn
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 293  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mình là cá việc của mình là bơi
Số tập:
Tác giả: Takeshi Furukawa, Như Nữ dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 279  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hoàng Đình Cầu: Cuộc đời và sự nghiệp.
Số tập:
Tác giả: Hoàng Đình Cầu
Nhà Xuất Bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 763  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 194  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tôi tương lai và thế giới
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phi Vân
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 379  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xử trí cấp cứu đột quỵ não
Số tập:
Tác giả: Uchino Ken, Pary Jennifer,Grotta James; Nguyễn Đạt Anh, Mai Duy Tôn
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 616. 810 6/X550TR
Mô Tả Vật Lý: 326  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: