Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tương lai của quyền lực
Số tập:
Tác giả: Joseph S. Nye; Tâm Hiền dịch
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 813.6
Mô Tả Vật Lý: 492  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện: Nghiên cứu lớn nhất về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe
Số tập:
Tác giả: PhD. Campbell T. Colin, Md Campbell M. Thomas; Lương Ngân dịch
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 647  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận Võ cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Trương Văn Bảo
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 796.8
Mô Tả Vật Lý: 507  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toàn cảnh dinh dưỡng thức tỉnh và hành động
Số tập:
Tác giả: T. Colin Campbell, Howard Jacobson; Trịnh Ngọc Minh
Nhà Xuất Bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 380  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: