Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thảo dược chữa bệnh ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Đức, BS. Nông Thúy Ngọc
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.88
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành ký sinh trùng và côn trùng y học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 614.43/TH552H
Mô Tả Vật Lý: 376  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích độc chất
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 615.907/PH121T
Mô Tả Vật Lý: 280  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành dược lý lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Vũ Mạnh Hùng
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.4/TH552H
Mô Tả Vật Lý: 146  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kí sinh trùng và côn trùng y học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 616.9/K300S
Mô Tả Vật Lý: 403  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình thực hành vi sinh vật y học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.01/GI108TR
Mô Tả Vật Lý: 81  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng: Dùng cho đào tạo trình độ đại học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615.8/V124L
Mô Tả Vật Lý: 142  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập 1
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập2
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 358  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng tâm thần: Giáo trình đại học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 130  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng truyền nhiễm: Dùng cho đào tạo đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tiến Bình
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 363  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: