Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dị ứng học đại cương
Số tập:
Tác giả: A.Đ.AĐo; Nguyễn Năng An; Trương Đình Kiệt dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1986
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 343  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Biến hóa sinh học thuốc
Số tập:
Tác giả: K.M.Lakin, Iu.F.Krulov; Đỗ Trung Đàm dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 615.704
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý tuổi già
Số tập:
Tác giả: V.I. Zapadniuk; Giáo sư Đặng Hanh Khôi dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 615.7
Mô Tả Vật Lý: 207  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: