Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
PuTin từ trung tá KGB đến tổng thống liên bang Nga
Số tập:
Tác giả: Lý Cảnh Long; Tạ Ngọc Ái, Thanh An dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 531  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguồn cội: Tiểu thuyết
Số tập:
Tác giả: Dan Brown; Nguyễn Xuân Hồng dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 813.54
Mô Tả Vật Lý: 712  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nghệ thuật quản lý thời gian
Số tập:
Tác giả: Brian Tracy; Phan Thị Hồng Hạnh dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 650.13
Mô Tả Vật Lý: 234  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quyết đoán trong mọi tình huống
Số tập:
Tác giả: Sue Hadfield, Gill Hasson; Thế Anh dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chiến lược tốt và chiến lược tồi: Chúng khác biệt như thế nào và tại sao điều đó lại quan trọng?
Số tập:
Tác giả: Richard P. Rumelt; Hoàng Phương dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Viết lên hy vọng: Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ
Số tập:
Tác giả: Erin Gruwell; Thu Huyền dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.102
Mô Tả Vật Lý: 460  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khi hơi thở hóa thinh không
Số tập:
Tác giả: Paul Kalanithi; Trần Thanh Hương dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.994240092
Mô Tả Vật Lý: 236  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng cuối cùng
Số tập:
Tác giả: Randy Pausch; Jai Pauch đề tựa; Vũ Duy Mẫn dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 650.1
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ai trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Số tập:
Tác giả: Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb; Đào Lợi dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 442  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngôn ngữ cơ thể for dummies
Số tập:
Tác giả: Elizabeth Kuhnke; Tố Khanh dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 153.69
Mô Tả Vật Lý: 419  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Brand+ing 4.0
Số tập:
Tác giả: Piyachart Isarabhakdee; Linh Vũ dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 430  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: