Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu
Số tập:
Tác giả: TS. Hồ Đăng Phúc
Nhà Xuất Bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 450  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam T.3
Số tập: Tập 3
Tác giả: Đỗ Huy Bích
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.32/C126TH
Mô Tả Vật Lý: 1019  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản và nâng cao
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Bình, Trần Thúy Hạnh
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 439  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học lão khoa: Từ đại cương tới thực hành lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 618.97/B256H
Mô Tả Vật Lý: 394  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hình ảnh Điện quang ngực Phổi và tim mạch
Số tập:
Tác giả: Richard, Webb W., Higgins, Charles B.; Cung Văn Công
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.106422/H312A
Mô Tả Vật Lý: 894  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Danh lục cây thuốc Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615/D107L
Mô Tả Vật Lý: 1191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: