Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 26)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng nội khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 506  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng bệnh tâm thần sức khỏe tâm thần
Số tập:
Tác giả: Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 512  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
1987: Tự truyện
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 296  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lãnh đạo luôn ăn sau cùng
Số tập:
Tác giả: Simon Sinek; Nguyễn Hà dịch
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 658.4092
Mô Tả Vật Lý: 316  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gieo thói quen nhỏ gặt thành công lớn
Số tập:
Tác giả: Stephen Guise; Trần Quang Vinh dịch
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 190  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sài Gòn chợ lớn qua những tư liệu quý trước 1945
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 959.779
Mô Tả Vật Lý: 316  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mặt trái của yêu thương
Số tập:
Tác giả: Phạm Hiền
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 298  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch vụ dân số -kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân số và phát triển: Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thống kê dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 154  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 154  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân số học: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 619.3
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 204  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành tiêm chủng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 614.47
Mô Tả Vật Lý: 216  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe: Sách dùng cho các trường trung học y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.70046
Mô Tả Vật Lý: 87  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức khỏe sinh sản: Tài liệu dùng đào tạo về BVBMTE/KHHGĐ cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 341  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bút ký triết học
Số tập:
Tác giả: V.I.Lênin
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 853  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các viện Pasteur hải ngoại(Kỷ niệm 120 năm ngành vi sinh vật Pháp trên thế giới)
Số tập:
Tác giả: Jean-Pierre Debet; Thi Hoa, Tố Nga dịch
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 600  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hội phổi Pháp -Việt (AFVP) Lịch sử 25 năm 1992-2017
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 313  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi sinh- Ký sinh trùng (Sách dùng cho các trường trung học y tế)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 159  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: