Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 30)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội ngoại khoa (Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp
Tác giả: ThS. BS. Ngô Huy Hoàng, ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Khoa chủ biên, Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm: Dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Công Khẩn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 613.2/D312D
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Duy Tường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng thực hành: Dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Xuân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 614.55/K600S
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa (Dùng đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: 0
Tác giả: ThS.BS. Ngô Huy Hoàng, ThS.BS. Trần Việt Tiến chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhãn khoa (Dùng đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Phúc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 617.700 711/NH105KH
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý thuyết xác suất
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 395  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xác suất thống kê: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: TS. Đặng Đức Hậu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 171  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kiểm nghiệm thuốc (Dùng dào tạo dược sỹ trung cấp)
Số tập:
Tác giả: Trần Tích chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: GS.TS.Đào Văn Phan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Thanh Nghị...
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 335.071 2
Mô Tả Vật Lý: 141  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công nghệ bào chế dược phẩm (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)
Số tập:
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Minh Châu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập thực hành triết học Mác - Lênin
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đăng Quang
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.410 76
Mô Tả Vật Lý: 208  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển tiếng Việt thông dụng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 495.92203
Mô Tả Vật Lý: 923  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa đại cương (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: PGS.TSKH. Phan An chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 540
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập vật lý đại cương: Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Số tập: T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 95  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: