Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kinh tế dược trong thực hành lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615.193 32/K312T
Mô Tả Vật Lý: 255  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tâm lý trị liệu: Lý thuyết và thực hành
Số tập:
Tác giả: Phạm Toàn
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 616.8914/T120L
Mô Tả Vật Lý: 559  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thần kinh học
Số tập:
Tác giả: Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 616.800711/TH121K
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình xử lý ảnh y sinh: Ngành kỹ thuật y sinh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Ngô Quốc Cường
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.804/GI-108TR
Mô Tả Vật Lý: 252  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: