Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Khí công trị bệnh
Số tập:
Tác giả: Hải Ân
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 107  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chữa bệnh bằng phương pháp quán tưởng
Số tập:
Tác giả: Epstein,Gerald; Lê Hà Lộc dịch
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 319  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về phương thức chữa bệnh bằng việc mường tượng, hình dung những hình ảnh trong đầu theo một sự hướng dẫn cho trước để chữa những bệnh như: không thể có thai, bất lực, sống không mục đích, kết thúc một mối quan hệ, tiểu đường, bệnh tim, bệnh trĩ…Cuốn sách đã cung cấp một trường hợp mô phỏng theo tác động của hình ảnh tâm trí để áp dụng vào các vấn đề về xúc cảm và thể chất mà việc đó đã loại bỏ được một loạt rất nhiều bệnh đau ốm thông thường. Những bài tập này cung cấp cho các bạn điểm khởi đầu để tham dự vào việc chữa trị chính mình. Đây là một phương pháp bổ sung, góp phần tích cực vào sức khoẻ của mình và trở nên khoẻ hơn. Niềm tin tích cực mang lại cho chúng ta những xúc cảm tích cực như là óc khôi hài, niềm vui, hạnh phúc, và các nhà nghiên cứu cũng cho thấy các xúc cảm tích cực gắn liền với sự đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ. Hình ảnh tâm trí là một kỹ thuật để làm sạch tất cả những niềm tin – cỏ dại tiêu cực cũ kỹ và thay thế bằng niềm tin – hạt giống tích cực, mới mẻ. Bằng việc trở thành người làm vườn thì việc tự chữa lành bệnh là điều có thể.