Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 28)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Độc chất học
Số tập:
Tác giả: Trần Thanh Nhãn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.9/Đ451CH
Mô Tả Vật Lý: 143  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý sinh y học
Số tập:
Tác giả: Phan Sỹ An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 573/L600S
Mô Tả Vật Lý: 442  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh nội tiết- chuyển hóa- di truyển trẻ em
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thu Nhạn, Nguyễn Thị Phượng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 618.926 16/B256N
Mô Tả Vật Lý: 527  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.01/N452K
Mô Tả Vật Lý: 98  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công nghệ Nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.19/C455NGH
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu bệnh học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.07/GI-103PH
Mô Tả Vật Lý: 582  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kỹ năng y khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu Hòa
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 610.711/GI108TR
Mô Tả Vật Lý: 438  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 617.51/H561D
Mô Tả Vật Lý: 299  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Rối loạn giấc ngủ
Số tập:
Tác giả: Bùi Quang Huy
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.852 7/R452L
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Rối loạn lo âu
Số tập:
Tác giả: Bùi Quang Huy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.89/R452L
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh
Số tập:
Tác giả: Cung Bỉnh Trung
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.61/T550V
Mô Tả Vật Lý: 95  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu học: Chương trình y khoa đổi mới Tập 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 611/GI103PH
Mô Tả Vật Lý: 437  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phục hồi chức năng: Dùng cho bác sỹ định hướng chuyên khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.80711/PH506H
Mô Tả Vật Lý: 359  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.80711/H561D
Mô Tả Vật Lý: 403  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học da liễu 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.5/B256H
Mô Tả Vật Lý: 446  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học da liễu 1
Số tập:
Tác giả: Trần Hậu Khang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616..5/B256H
Mô Tả Vật Lý: 367  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học da liễu 3
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.5/B256H
Mô Tả Vật Lý: 479  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chấn thương chỉnh hình
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh, Nguyễn Xuân Thùy...
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 617.4709597/CH121TH
Mô Tả Vật Lý: 810  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý bệnh học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 470  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học cơ xương khớp nội khoa: Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.00711/B256H
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: