Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thống kê và ứng dụng
Số tập:
Tác giả: Đặng Hùng Thắng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Kiểng
Nhà Xuất Bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 244  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đắc nhân tâm bằng nghệ thuật diễn thuyết
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie; Minh Đức dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 332  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển cây thuốc Việt Nam Tập 2 (Bộ mới)
Số tập: Tập 2
Tác giả: Võ Văn Chi
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 615.03
Mô Tả Vật Lý: 1541  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Quyển sách tập hợp và lập danh lục mới về cây thuốc Việt Nam, công trình khoa học được thực hiện trong hơn một thập niên. Nội dung thông tin được tiến hành biên soạn lại, bổ sung thêm, làm rõ hơn vể sinh thái và phân bố của từng cây thuốc, bổ sung rất nhiều cây thuốc mới. Sách đã cung cấp cho độc già lượng thông tin về cây thuốc vị thuốc vị thuốc Việt Nam: đề cập tới gần 4700 cây thuốc và tới 3165 loài, sổ ảnh màu cũng tăng lên 1500 ảnh chụp. Nhiều tác giả các công trình liển quan đến tài nguyên thực vật và cây thuốc đã có nguồn thông tin để trích dẫn các nội dung cần thiết. Nhiều nhà khoa học quan tâm đến các sản phẩm làm thuốc cũng đã dựa vào những tư liệu này để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phục vụ việc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân
 
Các yếu tố nguy cơ tim mạch
Số tập:
Tác giả: Đỗ Doãn Lợi
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 334  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa đại cương - vô cơ Tập 1
Số tập: 1
Tác giả: Lê Thành Phước
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 546/H401Đ
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các thuốc chống dị ứng
Số tập:
Tác giả: Vuc Minh Thục, Phạm Văn Thức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 615.7/C101TH
Mô Tả Vật Lý: 374  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
An toàn vệ sinh thực phẩm
Số tập:
Tác giả: Phạm Duy Tường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 363.192/A105T
Mô Tả Vật Lý: 359  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gây mê sản khoa lý thuyết và lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Chestnut, David H., Polley, Linda S., Tsen, Lawrence C., Wong, Cynthia A
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 617.9682/G126M
Mô Tả Vật Lý: 1126  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Răng hàm mặt: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Toại
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 617.6/R116H
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sơ thiết yếu sơ sinh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 618.92/CH114S
Mô Tả Vật Lý: 250  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số vấn đề bệnh lý cổ tử cung
Số tập:
Tác giả: Vương Tiến Hoa
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 616.99/M458S
Mô Tả Vật Lý: 226  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại tập 1
Số tập: Tập 1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 615.1/CH121Đ
Mô Tả Vật Lý: 1236  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý điều dưỡng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Lê Văn An, Hồ Duy Bính, Nguyễn thị Kim Hoa...
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 610.7/QU-105L
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch tễ học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 614.542/D302T
Mô Tả Vật Lý: 257  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng giải phẫu học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Huy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 611/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 327  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: