Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 46)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu?: Một chuyến du hành triết luận
Số tập:
Tác giả: Richard David Precht; Trần Vinh dịch
Nhà Xuất Bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 190
Mô Tả Vật Lý: 503  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình con người và môi trường
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Khoa chủ biên, Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch vụ dân số -kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân số và phát triển: Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thống kê dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 154  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 154  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân số học: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 619.3
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 204  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ban đầu: Sách đào tạo điều dưỡng trung cấp
Số tập:
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Dũng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành cho giảng viên y khoa
Số tập:
Tác giả: John A. Dent, Ronald M. Harden biên tập
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 489  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ung thư học đại cương: Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Bá Đức
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 616.994/U513TH
Mô Tả Vật Lý: 118  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược liệu học: Sách đào tạo dược sỹ đại học
Số tập: T.1
Tác giả: Ngô Thu Vân, Trần Hùng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 502  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thụ tinh trong ống nghiệm
Số tập:
Tác giả: Hồ Mạnh Tường, Đặng Quang Vinh, Vương Thị Ngọc Lan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 631  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược học và thuốc thiết yếu
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 169  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chế biến dược liệu
Số tập:
Tác giả: PGS.TS.DS. Nguyễn Phương Dung
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 142  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Linh chi và ứng dụng của linh chi trong y học
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Bạch Yến
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.32
Mô Tả Vật Lý: 50  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực vật dược (Dùng đào tạo dược sỹ đại học)
Số tập:
Tác giả: TS. Trương Thị Đẹp chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 324  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý học tâm thần, hóa liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên
Số tập:
Tác giả: TS. BSCKII. Nguyễn Văn Siêm, PGS.TS. Cao Tiến Đức
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.17
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý thuyết xác suất thống kê
Số tập:
Tác giả: Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn
Nhà Xuất Bản: Đai học quốc gia
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 287  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn luyện toán cao cấp
Số tập:
Tác giả: Lê Đình Định
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 327  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: