Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 40)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Tập 1
Số tập: 1
Tác giả: Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.7/H561D
Mô Tả Vật Lý: 338  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản T2
Số tập: 2
Tác giả: Đỗ Đình Xuân,Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.7/H561D
Mô Tả Vật Lý: 379  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Da liễu học: Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Hiển
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.500 711/D100L
Mô Tả Vật Lý: 163  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh lý về dị ứng
Số tập:
Tác giả: Michèle Raffard, Dương Quý Sỹ, Jean-Paul Homasson, Đinh Xuân Anh Tuấn biên tập
Nhà Xuất Bản: Hội phổi Pháp- Việt
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.97
Mô Tả Vật Lý: 525  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa: Tiêu hóa
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.3
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Di truyền y học: Dùng dào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 611-616.042/D300TR
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học cơ sở: Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học
Số tập:
Tác giả: BSCKI. Nguyễn Mỹ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.007
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em
Số tập: T.1
Tác giả: PGS. Đặng Phương Kiệt, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, BS. Trần Thị Kim Quy, TS. Nguyễn Văn Bằng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 449  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa T.2
Số tập: T.2
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 617.10260711/C123C
Mô Tả Vật Lý: 595  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa T.1
Số tập: T.1
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 617.10260711/C123C
Mô Tả Vật Lý: 567  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh ( Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
Số tập: T.2
Tác giả: Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng..
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 335.071 1
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh ( Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
Số tập: T.1
Tác giả: Đào Duy Hiệp, nguyễn Mạnh Hưởng, Luu Ngọc Khải
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 335.071 1
Mô Tả Vật Lý: 227  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật (Dùng cho đào tạo Đại học và sau Đại học Luật)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Động
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 340.115
Mô Tả Vật Lý: 351  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình pháp luật đại cương
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 340.07
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập thống kê
Số tập:
Tác giả: Đặng Hùng Thắng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lí thuyết xác suất và thống kê
Số tập:
Tác giả: Đinh Văn Gắng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 250  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giảng dạy y - dược học
Số tập:
Tác giả: Trương Việt Dũng, Phí Văn Thâm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 370.761-610.7/PH561PH
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích (Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 543.0711/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 105  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tâm lý học y học- y đức
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 150.61
Mô Tả Vật Lý: 119  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình mỹ học Mác - Lê Nin
Số tập:
Tác giả: NGƯT.TSKH. Đỗ Văn Khang (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 335.401 071
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: