Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 55)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 2: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập: 2
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 1: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập: 1
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Khoa chủ biên, Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi sinh y học: Dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Lê Hồng Hinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Đinh Nga
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật
Số tập:
Tác giả: PGS.TS.BS.Nguyễn Văn Đề, PGS.TS. Phạm Văn Khuê
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng: Dùng cho các trường trung cấp y tế
Số tập:
Tác giả: TS. Phạm Thị Thúy Hòa
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 115  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vệ sinh phòng bệnh: Dùng cho các trường trung cấp y tế
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Dần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 103  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học ngoai khoa: Dùng cho đào tạo y sỹ trung cấp
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu sinh lý liên quan đến gây mê hồi sức: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng gây mê hồi sức
Số tập:
Tác giả: Vũ Văn Dũng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 611-612.007 11/GI-103PH
Mô Tả Vật Lý: 367  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe: Tài liệu hướng dẫn giáo viên các trường trung cấp y tế
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phiên, Bùi Thị Thu Hà
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.70046
Mô Tả Vật Lý: 135  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dị ứng - miễn dịch lâm sàng: Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học
Số tập:
Tác giả: PGS. TS. Phan Quang Đoàn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.97
Mô Tả Vật Lý: 211  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học ngoại khoa: Dùng đào tạo y sỹ trung cấp
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu sinh lý người: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 427  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về những đặc điểm cấu tạo giải phẫu người. Những nội dung chi tiết của vấn đề giải phẫu:-1. Đại cương về giải phẫu sinh lý - 2. Giải phẫu hệ hô hấp -3. Giải phẫu hệ tuần hoàn : máu - 4.Giải phẫu hệ tiêu hóa-5. Giải phẫu hệ tiết niệu.
 
Hóa sinh học: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Thanh Nhãn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612.22-612.0150711/H401S
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý và tổ chức y tế (Tài liệu hướng dẫn giáo viên các trường trung cấp y tế)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: