Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 68)
Page:1 - 2 - 3 - 4First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội ngoại khoa (Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp
Tác giả: ThS. BS. Ngô Huy Hoàng, ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm: Dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Công Khẩn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 613.2/D312D
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Duy Tường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ công cụ lượng giá đào tạo hộ sinh trung cấp
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 439  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản 1
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Linh, TS. Lê Văn An chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản 2 $c Hoàng Ngọc Chương
Số tập:
Tác giả: Hoàng Ngọc Chương $c PGSTS
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ thực tập theo năng lực thực hiện trong đào tạo hộ sinh trung cấp và hướng dẫn sử dụng sổ tay thực tập trong đào tạo hộ sinh- Năm thứ 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Công ty Thắng Lợi
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 48  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ thực tập theo năng lực thực hiện trong đào tạo hộ sinh trung cấp và hướng dẫn sử dụng sổ tay thực tập trong đào tạo hộ sinh-Học kỳ 1- Năm thứ 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Công ty Thắng Lợi
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 48  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ thực tập theo năng lực thực hiện trong đào tạo hộ sinh trung cấp và hướng dẫn sử dụng sổ tay thực tập trong đào tạo hộ sinh-Học kỳ 2- Năm thứ 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Công ty Thắng Lợi
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 48  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng thực hành: Dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Xuân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 614.55/K600S
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa (Dùng đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: 0
Tác giả: ThS.BS. Ngô Huy Hoàng, ThS.BS. Trần Việt Tiến chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại khoa:Dùng đào tạo trung cấp điều dưỡng đa khoa
Số tập:
Tác giả: TS. Trần Việt Tiến chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý kinh nguyệt và điều trị rong kinh cơ năng bằng hormon
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Viết Tiến
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô -đun 10: Phẫu thuật triệt sản tự nguyện
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 185  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô-đun 4: Viên thuốc tránh thai kết hợp và viên thuốc tránh thai chỉ có progestin
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 187  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô-đun 16: Dịch vụ sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên: Tài liệu dành cho học viên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 265  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô-đun 16: Dịch vụ sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên: Tài liệu dành cho giảng viên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô-đun 2: Khống chế nhiễm khuẩn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 89  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô-đun 13: Tránh thai sau sinh và sau sẩy/ Phá thai
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 82  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: