Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 30)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng sản phụ khoa: Sách ddapf tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Cao Ngọc Thành
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức
Số tập:
Tác giả: BSCKI. Phạm Văn Ruân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 75  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội
Số tập: Phần thần kinh - Tâm thần
Tác giả: Ths. Trương Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 103  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại: Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt
Số tập:
Tác giả: BsCKI. Phạm Thị Kim Dung, Bs. Cù Thị Định, Ths. Bùi Thị Tuyết Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 330  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường: Phần sức khỏe nghề nghiệp (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: PGS. TS.Nguyễn Thị Thu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 118  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi sinh: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Lê Hồng Hinh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 129  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 479  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nghiêm Luật chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 612.22
Mô Tả Vật Lý: 351  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mô- Phôi Phân mô học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: GS.TS. Trịnh Bình chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 611
Mô Tả Vật Lý: 299  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Mô học$b Mô học --hệ cơ quan
 
Sức mạnh của vị giám đốc một phút
Số tập:
Tác giả: Ken Blanchard, Susan Fowler, Laurence Hawkins; Bích Nga, Thảo Hiền dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 181  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành cộng đồng: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu, PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 336  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập: T.1
Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập: T.2
Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 242  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược liệu học: Sách đào tạo dược sỹ đại học
Số tập: T.2
Tác giả: GS. TS. Phạm Thanh Kỳ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 303  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại khoa: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: TS. Trần Ngọc Tuấn chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 371  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội khoa: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược -Dược lý III (Dược Lâm Sàng)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược Tập 2 Sách đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Đức Hậu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19-615.1900711/H401D
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 298  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: