Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 66)
Page:1 - 2 - 3 - 4First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh, tâm thần
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 307  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành tiêm chủng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 614.47
Mô Tả Vật Lý: 216  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đăng Thụ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 202  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xử trí cấp cứu nội khoa
Số tập:
Tác giả: Vũ Văn Đính, Nguyễn Thị Dụ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 616
Mô Tả Vật Lý: 253  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe: Sách dùng cho các trường trung học y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.70046
Mô Tả Vật Lý: 87  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu nội khoa: Sinh bệnh lý, triệu chứng, xử trí cấp cứu
Số tập:
Tác giả: GS.TS. Phạm Tử Dương, GS.TS. Nguyễn Thế Khánh chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 527  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện
Số tập: T.3
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 619  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoai khoa: Nhi khoa
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 2005  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc bà mẹ sau đẻ: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 79  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 170  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ thai nghén: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân số kế hoạch hóa gia đình: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 157  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 282  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay quy trình thực hành hộ sinh trung học: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 370  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý học lâm sàng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 666  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý và tổ chức y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 138  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng y học cổ truyền Tập 1
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 477  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng y học cổ truyền
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 477  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: