Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 121)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7First ォ Back · Next » Last
 
Dịch tễ học lâm sàng
Số tập: 2
Tác giả: Dương Đình Thiện chủ biên; Dương Thị Kiều Uyên thư ký biên soạn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh vật y học: Tài liệu dùng trong các trường trung học y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 616.96
Mô Tả Vật Lý: 233  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 447  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ung bướu học nội khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Chấn Hùng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.3
Mô Tả Vật Lý: 472  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xây dựng và triển khai các dự án y tế
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập xác suất thống kê
Số tập:
Tác giả: Phạm Minh Bửu, Chu Văn Thọ, Nguyễn văn Liêng..
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp triển khai và lượng giá giảng dạy lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Dũng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.5
Mô Tả Vật Lý: 115  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế (Giáo trình sau đại học chuyên ngành y tế công cộng)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS Đào Văn Dũng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 185  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931-1933 (Tư liệu và hình ảnh)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 286  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
Số tập:
Tác giả: C.Mác, Ăng Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 355.5
Mô Tả Vật Lý: 147  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hệ tư tưởng Đức
Số tập:
Tác giả: Cac Mac, Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.41
Mô Tả Vật Lý: 1006  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vững bước trên con đường đã chọn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.512
Mô Tả Vật Lý: 458  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhà nước và cách mạng
Số tập:
Tác giả: V.I.Lênin
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.43
Mô Tả Vật Lý: 240  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lút- Vich Phoi-Ơ-Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức
Số tập:
Tác giả: Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chống Đuy -Rinh
Số tập:
Tác giả: PH. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 768  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
Số tập:
Tác giả: V.I.Lênin
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 135.4
Mô Tả Vật Lý: 643  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển y học phổ thông
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.03
Mô Tả Vật Lý: 1670  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 28
Số tập: Tập 28
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 1149  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
C. Mác và Ph. Ăng -Ghen tuyển tập
Số tập: 2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 981  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các Mác và PH. Ăng -Ghen toàn tập
Số tập: Tập 17
Tác giả: Cac Mac, Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 1106  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: