Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Môi trường và sức khỏe ở Việt Nam (30 năm sau chiến dịch Ranch Hand)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Nghệ An; Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 114  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em: Tài liệu dùng cho sinh viên các trường đại học và trung học y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 232  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khóa học tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ: Sách của học viên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Triệt sản nam trong chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình Việt Nam
Số tập:
Tác giả: TS.BSCKI. Đỗ Ngọc Tấn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 613.9
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nha khoa thực hành
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 617.6
Mô Tả Vật Lý: 206  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tu dưỡng đạo đức tư tưởng (Sách tham khảo)
Số tập:
Tác giả: Gs. La Quốc Kiệt chủ biên
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 370.152
Mô Tả Vật Lý: 608  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Môn học pháp luật: Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Số tập:
Tác giả: Ts. Nguyễn Ngọc Hiến
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 340.71
Mô Tả Vật Lý: 285  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sử dụng Microsoft excel trong thống kê sinh học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 106  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
C. Mác và Ph. Ăng -Ghen tuyển tập
Số tập: 1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 1080  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các Mác và PH. Ăng -Ghen toàn tập
Số tập: Tập ãÌ
Tác giả: Cac Mac, Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 1035  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các Mác và PH. Ăng -Ghen toàn tập
Số tập: Tập 16
Tác giả: Cac Mac, Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 1116  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 491  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: