Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học giới tính nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Bửu Triều, Trần Quán Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 616.65/B256H
Mô Tả Vật Lý: 648  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cẩm nang y tế thôn bản miền núi: Tài liệu dành cho nhân viên y tế thôn bản miền núi
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thành Trung chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 482  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tài liệu dùng cho cán bộ y tế cơ sở
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 381  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược điển Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 615.03
Mô Tả Vật Lý: 1200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược thư quốc gia Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 615.03
Mô Tả Vật Lý: 1119  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển tiếng Việt thông dụng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 495.92203
Mô Tả Vật Lý: 923  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: