Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 615  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 546  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Tài liệu dùng cho cán bộ y tế cơ sở
Số tập:
Tác giả: PTS. Trần Thị Trung Chiến chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 288  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng nhi khoa
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 331  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khóa học tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ: Sách của học sinh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các kỹ năng giao tiếp có hiệu quả của cán bộ y tế
Số tập:
Tác giả: Philip Burnard; Bs. Đặng Xuân Lạng dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 610.46
Mô Tả Vật Lý: 301  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 617.4
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý bệnh viện
Số tập:
Tác giả: Lê Ngọc Trọng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 815  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc học tập của người lớn (hợp tuyển)
Số tập:
Tác giả: Peter Sutherland
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 374
Mô Tả Vật Lý: 393  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập điện tâm đồ
Số tập:
Tác giả: M. Englert-R.Bernard
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 226  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình thực hành vi sinh vật y học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.01/GI108TR
Mô Tả Vật Lý: 81  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập 1
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập2
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 358  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: