Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng sản phụ khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 267  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng ngăn ngừa ung thư
Số tập:
Tác giả: Michio Kushi, Alex Jack; Phạm Cao Hoàn dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 596  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch sốt rét và phòng chống dịch sốt rét ở Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 616.94
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cách tiến hành công trình nghiên cứu y học
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Liêm, PGS. Đặng Phương Kiệt, ThS. Lê Bích Thủy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 243  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở sinh lý nuôi dưỡng trẻ nhỏ
Số tập:
Tác giả: James Akre
Nhà Xuất Bản: Tổ chức y tế thế giới
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 321  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay xử trí lồng ghép bệnh trẻ em
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học y dược
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 277  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức khỏe sinh sản: Tài liệu dùng đào tạo về BVBMTE/KHHGĐ cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 341  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức khỏe sinh sản: Tài liệu dùng đào tạo về BVBMTE/KHHGĐ cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 401  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 615.82
Mô Tả Vật Lý: 197  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển y học Anh -Việt
Số tập:
Tác giả: Bs. Phạm Ngọc Trí
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.03
Mô Tả Vật Lý: 1157  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuốc sử dụng trong gây mê
Số tập:
Tác giả: GS. Nguyễn Thụ, PGS.TS. Đào Văn Phan, ThS. Công Quyết Thắng
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 615.78
Mô Tả Vật Lý: 301  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Động kinh (Lâm sàng thần kinh tập 4)
Số tập: T.4
Tác giả: PgS. TS. Hồ Hữu Lương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 617.9
Mô Tả Vật Lý: 336  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Làm thế nào để xác định được mục tiêu giảng dạy?
Số tập:
Tác giả: TS.R.F.Mager; Gs. Vũ Triệu An dịch
Nhà Xuất Bản: 2000
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 370.1
Mô Tả Vật Lý: 116  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bách khoa thư bệnh học 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Từ điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.03
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bách khoa thư bệnh học 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Từ điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.03
Mô Tả Vật Lý: 496  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các thầy dạy giáo viên: Những suy nghĩ về giáo dục người thầy
Số tập:
Tác giả: Tom Russell, Fres Korthagen; Bs. Đặng Xuân Lạng dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 378.01
Mô Tả Vật Lý: 330  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bảng phân loại quốc tế bệnh tật Việt Anh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 944  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chủ tịch Hồ chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Nhà in Ngân Hàng II
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 139  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tập bài giảng triết học Mác-Lê Nin: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 135.4
Mô Tả Vật Lý: 281  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cạm bẫy thời gian: Bí quyết sử dụng thời gian hiệu quả trong quản lý
Số tập:
Tác giả: Alec Mackenzie; Lê Minh Đức dịch và giới thiệu
Nhà Xuất Bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 658
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: