Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tai biến mạch máu não
Số tập:
Tác giả: D.J.Thomas; Hoàng Minh Hùng dịch; Trần Phương Hạnh hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 131  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y học gia đình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 445  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều trị tiêu chảy, phòng bệnh tiêu chảy, khuyên bảo bà mẹ, điều trị tiêu chảy tại nhà
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tổ chức y tế thế giới
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 170  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật nhi khoa- cha mẹ cần biết
Số tập:
Tác giả: Bs. Phạm Đình Châu
Nhà Xuất Bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 617.98
Mô Tả Vật Lý: 187  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quy định về y đức và tiêu chuẩn phấn đấu
Số tập:
Tác giả: PGS.PTS. Lê Ngọc Trọng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 344.04
Mô Tả Vật Lý: 43  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Năng An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 325  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: