Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Bs. Nguyễn Thượng Hiền; CN. Nguyễn Thị Tĩnh; Ths. Trần Văn Phương; CN. Phạm Đức Mục
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vệ sinh môi trường - Dịch tễ
Số tập: 1
Tác giả: Đào Ngọc Phong chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 475  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vệ sinh môi trường - Dịch tễ
Số tập: 2
Tác giả: Đào Ngọc Phong chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 480  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc điều dưỡng ở cộng đồng
Số tập: T.1
Tác giả: Joan M. Cookfair; Nguyễn Xuân Lạng, Nguyễn Xuân Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 575  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng và sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Marcia Stanhope, Ruth N.Knollmueller; Nghiêm Xuân Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Ngọc, Nghiêm Minh Nguyệt dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 711  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quá trình điều dưỡng sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Salvacion G. Bailon, Araceli S. Maglaya; Nghiêm Xuân Đức, Nghiêm Thị Minh Nguyệt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phòng bệnh uốn ván sơ sinh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 66  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực đặt vòng, hút điều hòa kinh nguyệt, đỡ đẻ thường: Tài liệu dùng cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: [Y học]
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 618,1
Mô Tả Vật Lý: 35  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuốc và các biện pháp tránh thai trong kế hoạch hóa gia đình
Số tập:
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Đàn, Ts. Phan Quốc Kinh, Ds. Ngô Ngọc Khuyến
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 161  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Biến hóa sinh học thuốc
Số tập:
Tác giả: K.M.Lakin, Iu.F.Krulov; Đỗ Trung Đàm dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 615.704
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Số tập:
Tác giả: PTS. Nguyễn Khánh Bật chủ biên
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 364  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: