Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng nội khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 506  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 267  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành dịch tễ học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Dương Đình Thiện chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 261  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu học tập giáo dục liên tục
Số tập:
Tác giả: Bs. Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 109  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.3
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng, Bs. Nguyễn Văn Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 476  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.1
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 564  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.2
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Nguyễn Tiến Thịnh, DS. Nguyễn Ngọc Kiện dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.4
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng, Bs. Nguyễn Văn Cường dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 620  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở
Số tập:
Tác giả: PTS. Trần Thị Trung Chiến
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 325  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y tế cộng đồng: Sách dành cho học viên
Số tập:
Tác giả: Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.696
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lượng giá chất lượng công tác quản lý
Số tập:
Tác giả: Duane L. Smith, William B. Steeler; Bs. Trần Văn Phương dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 129  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sơ lược lịch sử y tế Việt Nam
Số tập: T.1
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 279  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý điều dưỡng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 257  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu để điều trị một số bệnh thường gặp tại cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Unicef-Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.4
Mô Tả Vật Lý: 145  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cây thuốc Lâm Đồng
Số tập:
Tác giả: DS. Nguyễn Thọ Biên chủ biên
Nhà Xuất Bản: Sở y tế Lâm Đồng
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.32
Mô Tả Vật Lý: 264  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cung ứng thuốc thiết yếu đẻ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, người nghèo, vùng nghèo
Số tập:
Tác giả: Bộ Y Tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.4
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: