Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh lý học lâm sàng cơ sở
Số tập:
Tác giả: J.H. Green; Ngô Thế Phương, Lê Thành Uyên, Phạm Đinh Lựu, Phạm Minh Đức, Trịnh Hùng Cường dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 380  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trắc nghiệm lượng giá Mosby
Số tập:
Tác giả: Saxton -Pelikan, Nugent-Needleman; Đặng Xuân Lạng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 135  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học và chăm sóc sản phụ nhi khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 300  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sách dành cho nữ hộ sinh: Sách dành cho những người đỡ đẻ cổ truyền và nữ hộ sinh cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Susan Klein
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 466  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giúp đỡ bà mẹ cho con bú
Số tập:
Tác giả: Felicity Savage King; Bs. Nguyễn Hồng Ngự dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các kỹ năng đào tạo lâm sàng: Tài liệu giảng dạy giải quyết vấn đề
Số tập:
Tác giả: Rick Sullivan, Ron Magarick, Gary Bergthold, Ann Blouse, Noel Mc Intosh; Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý điều dưỡng: Tài liệu huấn luyện điều dưỡng trưởng khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 299  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý điều dưỡng: Tài liệu huấn luyện điều dưỡng trưởng khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 292  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: