Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kinh tế y tế cho các nước đang phát triển một công cụ sống còn
Số tập:
Tác giả: Anne Mills, Lucy Gilson; Bs. Nghiêm Xuân Đức, Bs. Nguyễn Đăng Thụ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 610.633
Mô Tả Vật Lý: 104  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
610.633
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Số tập:
Tác giả: Ban tư vấn sử dụng kháng sinh -Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: