Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sổ tay dùng cho giáo viên y học
Số tập:
Tác giả: David Newble, Rober Cannon; Phan Thục Anh, Nghiêm Xuân Thành dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 162  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật chăm sóc người bệnh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 610.73
Mô Tả Vật Lý: 488  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khóa học tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ: Sách của học sinh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khóa học tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ: Sách của giáo viên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 357  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phụ khoa(Hình minh họa)
Số tập:
Tác giả: A.D.T.Govan, Colin Hodge, Robin Callander
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 618.1
Mô Tả Vật Lý: 477  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: