Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Những vấn đề y tế thường gặp ở các nước nhiệt đới: Sách chỉ dẫn rõ ràng dễ hiểu
Số tập:
Tác giả: C.R.SChull; Đặng Xuân Lạng, Nghiêm Xuân Thành dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 449  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giảng dạy nhân viên chăm sóc sức khỏe
Số tập:
Tác giả: Fred Abbatt, Rosemary McMahon; Bs. Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 352  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay cán bộ y tế cơ sở: Tài liệu về bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình
Số tập:
Tác giả: Giáo sư- Bộ trưởng-Phạm Song
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 386  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 618
Mô Tả Vật Lý: 531  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cho cán bộ đương nhiệm: Hướng dẫn quản lý trong chăm sóc sức khỏe ban đầu
Số tập:
Tác giả: Rosemary McMahon, Elizabeth Barton, Maurice Piot; Trịnh Đức Tâm, nghiêm Xuân Đức, Lê Văn Duy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 478  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những con đường chẩn đoán trong y học lâm sàng
Số tập:
Tác giả: B.J.Essex; Lê Thành Uyên dịch; Trịnh Đức Tâm hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 619
Mô Tả Vật Lý: 165  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật tại bệnh viện huyện
Số tập:
Tác giả: John Cook, Balu Sankaran, Ambrose E.O. Wasunna; Đặng Hanh Đệ, Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 617.002
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: