Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 1067)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Chăm sóc điều dưỡng cộng đồng
Số tập: T.2
Tác giả: Đặng Xuân Lang, Nguyễn Văn Huy
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 490  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Tập 1
Số tập: 1
Tác giả: Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.7/H561D
Mô Tả Vật Lý: 338  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản T2
Số tập: 2
Tác giả: Đỗ Đình Xuân,Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.7/H561D
Mô Tả Vật Lý: 379  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Bs. Nguyễn Thượng Hiền; CN. Nguyễn Thị Tĩnh; Ths. Trần Văn Phương; CN. Phạm Đức Mục
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh, tâm thần
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 307  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa: Sách ddapf tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Cao Ngọc Thành
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 506  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 399  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 2: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập: 2
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 1: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập: 1
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội ngoại khoa (Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp
Tác giả: ThS. BS. Ngô Huy Hoàng, ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức
Số tập:
Tác giả: BSCKI. Phạm Văn Ruân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 75  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội
Số tập: Phần thần kinh - Tâm thần
Tác giả: Ths. Trương Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 103  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng bệnh tâm thần sức khỏe tâm thần
Số tập:
Tác giả: Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 512  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại: Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt
Số tập:
Tác giả: BsCKI. Phạm Thị Kim Dung, Bs. Cù Thị Định, Ths. Bùi Thị Tuyết Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phi lý một cách một hợp lý
Số tập:
Tác giả: Dan Ariely; Lê Nguyễn dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: